membrana 100 gpd

Membrana ULP w rozmiarze 2012 czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości o wydajności nominalnej 100 gpd (galon per day) czyli 100 galonów na dobę, tj. około 378 litrów na 24 godziny (0,38 m3). Główne zastosowania w przetwórstwie spożywczym, faramcji, wszelkiego rodzaju małych laboratoriach, medycynie, optyce a także do użytku domowego. Do oczyszczania wód powierzchniowych z ujęć podziemnych i komunalnych.
Właściwości fizyczne:
- długość 12 cali (30,48 cm.)
- średnica 2 cale (5,08 cm.)
- waga 240 gram (0,24 kg.)
- powierzchnia filtracji 0,46 m2

- skuteczność oczyszczania wody 95%
- minimalna skuteczność 93%

Warunki testowania wydajności:
- ciśnienie zasilające 4,14 bar (60 psi, 4,22 atm.)
- temperatura cieczy 25 °C
- stężenie roztworu 250 ppm
- odczyn roztworu 7,5 pH

Skrajne warunki pracy:
- maksymalne ciśnienie 20,68 bar (300 psi, 21 atm.)
- maksymalna temperatura 45 °C
- maksymalne zasolenie 2000 ppm
- zakres pH wody surowej 3-10 pH
- zakres pH wody podczas czyszczenia chemicznego 2-12 pH
- stężenie chloru w wodzie surowej 0,1 ppm<
- membrana wymaga 1,5h. płukania przed pobraniem wody