membrana 100 gpd

Membrana ULP w rozmiarze 1812 czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości o wydajności nominalnej 50 gpd (galon per day) czyli 50 galonów na dobę, tj. około 189 litrów na 24 godziny (0,18 m3). Główne zastosowania w przetwórstwie spożywczym, faramcji, wszelkiego rodzaju małych laboratoriach, medycynie, optyce a także do użytku domowego. Do oczyszczania wód powierzchniowych z ujęć podziemnych i komunalnych.
Właściwości fizyczne:
- długość 12 cali (30,48 cm.)
- średnica 1,8 cala (4,57 cm.)
- waga 210 gram (0,21 kg.)
- powierzchnia filtracji 0,32 m2

- skuteczność oczyszczania wody 97,5%
- minimalna skuteczność 96%

Warunki testowania wydajności:
- ciśnienie zasilające 4,14 bar (60 psi, 4,22 atm.)
- temperatura cieczy 25 °C
- stężenie roztworu 250 ppm
- odczyn roztworu 7,5 pH

Skrajne warunki pracy:
- maksymalne ciśnienie 20,68 bar (300 psi, 21 atm.)
- maksymalna temperatura 45 °C
- maksymalne zasolenie 2000 ppm
- zakres pH wody surowej 3-10 pH
- zakres pH wody podczas czyszczenia chemicznego 2-12 pH
- stężenie chloru w wodzie surowej 0,1 ppm<
- membrana wymaga 1,5h. płukania przed pobraniem wody